THOR-LEIF FOGELBERG                                                                               

            Utför främst teckningar i tusch och kol;  dokumenterande äldre miljöer,  byggnader och föremål

               Separatutställningar och samlingsutställningar i gallerier,  konstmuseer  och konsthallar

                Temautställningar i urval:    Svart och Vitt  Konstakademien  Stockholm     

                                                                      Lidingösalonger

                                                                      Vårsalonger  Liljevalchs konsthall  Stockholm

                                                                      Stadsbarn   Nationalmuseum  Stockholm      

                                     Nordiska Tecknare   Vandringsutställning 2 år i museer och konsthallar i Norden 

                                                                      Expo Palmstierna  Helsingfors        

                                                                      Konstfrämjandet  Stockholm     

                                                                      Bildstudion  Stockholm

                                                                      Konst på Papper   Kulturhuset Stockholm     

                                                                      Sörmländska kvarnar   Ängeln Katrineholm

               Separatutställningar  i  urval:     Stockholm      Örnsköldsvik     Karlstad     Örebro     Nyköping 

                                           ABF-Galleriet  Eskilstuna      Wadköpingshallen  Örebro      Sigtuna Kulturgård

    

                       Arbetsvistelser i  Centre Culturel Suédois  Paris       Sveaborg  Helsingfors     

                                                         Hald Hovedgaard  Viborg  Danmark       San Michele  Capri      

                                                         Sicilien

             

              Stipendier:    Statliga stipendier och konstnärsbidrag Konstnärsnämnden

                                       Projektbidrag Stockholms kulturförvaltning    

                                       Sundbyholmsstipendium Eskilstuna kommun

                                       Arbetsbidrag Stockholms kulturförvaltning

                                       Hanaholmsstipendium Föreningen Sverige - Finland

                                       Projektbidrag  Föreningen Sverige - Finland

                                       Ateljéstipendium Sveaborg   Nordiskt Konstcentrum  Helsingfors

                                       Stipendium Svensk-Norska Samarbetsfonden

                                       Ateljéstipendium  Viborg Danmark   Nordiskt Konstcentrum 

                                       Resestipendium  Nordiskt Konstcentrum

                                       Resestipendium  Konstnärsnämnden

 

                        Större teckningsprojekt:   

                                                    Tunnelbanesviten     Teckningar från Klara     Teckningar från Sveaborg

                                                             Helsingforssviten       Parissviten       Teckningar från Capri

                                                                  Byar på Sicilien       Vattenkvarnar  i Sörmland   

                                                                          Gamla verktyg och föremål    

 

                            Representerad i kommuner,  landsting och Statens Konstråds samlingar   

                                                   

                                           Litt.  Vattenkvarnar i Sörmland   Sörmlandsbygden   ISSN 0349-0297