THOR-LEIF FOGELBERG                                                                               

            Utför främst teckningar i tusch och kol;  dokumenterande äldre miljöer,  byggnader och föremål

               Separatutställningar och samlingsutställningar i gallerier,  konstmuseer  och konsthallar

                Temautställningar i urval:    Svart och Vitt  Konstakademien  Stockholm     

                                                                      Lidingösalonger

                                                                      Vårsalonger  Liljevalchs konsthall  Stockholm

                                                                      Stadsbarn   Nationalmuseum  Stockholm      

                                     Nordiska Tecknare   Vandringsutställning 2 år i museer och konsthallar i Norden 

                                                                      Expo Palmstierna  Helsingfors        

                                                                      Konstfrämjandet  Stockholm     

                                                                      Bildstudion  Stockholm

                                                                      Konst på Papper   Kulturhuset Stockholm     

                                                                      Sörmländska kvarnar   Ängeln Katrineholm

               Separatutställningar  i  urval:     Stockholm      Örnsköldsvik     Karlstad     Örebro     Nyköping 

                                           ABF-Galleriet  Eskilstuna      Wadköpingshallen  Örebro      Sigtuna Kulturgård

    

                       Arbetsvistelser i Centre Culturel Suédois  Paris       Sveaborg  Helsingfors     

                                             Hald Hovedgaard  Viborg  Danmark       San Michele  Capri      

                                                                                     Sicilien

             

              Stipendier:    Statliga stipendier och konstnärsbidrag Konstnärsnämnden

                                       Projektbidrag Stockholms kulturförvaltning    

                                       Sundbyholmsstipendium Eskilstuna kommun

                                       Arbetsbidrag Stockholms kulturförvaltning

                                       Hanaholmsstipendium Föreningen Sverige - Finland

                                       Projektbidrag  Föreningen Sverige - Finland

                                       Ateljéstipendium Sveaborg   Nordiskt Konstcentrum  Helsingfors

                                       Stipendium Svensk-Norska Samarbetsfonden

                                       Ateljéstipendium  Viborg Danmark   Nordiskt Konstcentrum 

                                       Resestipendium  Nordiskt Konstcentrum

                                       Resestipendium  Konstnärsnämnden

 

                        Större teckningsprojekt:   

                                                    Tunnelbanesviten     Teckningar från Klara     Teckningar från Sveaborg

                                                             Helsingforssviten       Parissviten       Teckningar från Capri

                                                                       Byar på Sicilien        Vattenkvarnar  i Sörmland   

                                                                                     Gamla verktyg och föremål    

 

                            Representerad i kommuner,  landsting och Statens Konstråds samlingar   

                                  

                                SENASTE UTSTÄLLNINGAR:     

 

                             Vårsalongen  Liljevalchs Konsthall   Stockholm   4/ 2  - 10/ 4   2022     (fotografier)

                               B & W  Athens Photography Festival    4/2 - 7/2  2023  (fotografier svart-vitt)

                               URBAN   PH21 Gallery    Budapest     4/5 - 27/5  2023   (fotografier)

                                                                        

                           2nd B & W  Photography Festival  Athens   25/2 - 27/2  2024 (fotografier svart-vitt)

                             CIP   International Photo Festival   Chania Crete   22/7 - 26/7 2024

 

                                           Litt.  Vattenkvarnar i Sörmland   Sörmlandsbygden   ISSN 0349-0297