THOR-LEIF FOGELBERG                                                                               

            Utför främst teckningar i tusch och kol;  dokumenterande äldre miljöer,  byggnader och föremål

                                   Separat- och samlingsutställningar i gallerier,  konstmuseer och konsthallar

                Temautställningar i urval:    Svart och Vitt  Konstakademien  Stockholm     

                                                                      Lidingösalonger

                                                                      Vårsalonger  Liljevalchs konsthall  Stockholm

                                                                      Stadsbarn   Nationalmuseum  Stockholm       

                                    Nordiska Tecknare   Vandringsutställning 2 år i konsthallar och museer i  Norden

                                                                      Expo Palmstierna  Helsingfors        

                                                                      Konstfrämjandet  Stockholm     

                                                                      Bildstudion  Stockholm

                                                                      Konst på Papper   Kulturhuset Stockholm     

                                                                      Sörmländska kvarnar   Ängeln Katrineholm

                          Utställningar  i  Stockholm      Örnsköldsvik    Karlstad    Örebro    Nyköping 

                                           ABF-Galleriet Eskilstuna      Wadköpingshallen Örebro      Sigtuna Kulturgård

    

                         Arbetsvistelser i  Centre Culturel Suédois  Paris       Sveaborg  Helsingfors     

                                                         Hald Hovedgaard  Viborg Danmark       San Michele Capri      

                                                         Sicilien

             

              Stipendier:    Statliga stipendier och konstnärsbidrag Konstnärsnämnden

                                       Projektbidrag Stockholms kulturförvaltning    

                                       Sundbyholmsstipendium Eskilstuna kommun

                                       Arbetsbidrag Stockholms kulturförvaltning

                                       Hanaholmsstipendium Föreningen Sverige - Finland

                                       Projektbidrag  Föreningen Sverige - Finland

                                       Ateljéstipendium Sveaborg   Nordiskt Konstcentrum  Helsingfors

                                       Stipendium Svensk-Norska Samarbetsfonden

                                       Ateljéstipendium  Viborg Danmark   Nordiskt Konstcentrum 

                                       Resestipendium  Nordiskt Konstcentrum

                                       Resestipendium  Konstnärsnämnden


                        Teckningsprojekt:    Tunnelbanesviten      Teckningar från Klara      Teckningar från Sveaborg

                                                               Helsingforssviten       Parissviten       Teckningar från Capri

                                                               Byar på Sicilien            Vattenkvarnar  i Sörmland   

                                                               Gamla verktyg och föremål


                        Representerad i kommuner,  landsting och Statens Konstråds samlingar   

                                                   

                                           Litt.  Vattenkvarnar i Sörmland   Sörmlandsbygden   ISSN 0349-0297